سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
پاتوق کتاب فردا
 تعداد کل بازدید : 1440009

  بازدید امروز : 51

  بازدید دیروز : 664

دانلود کلیپ فیلم و آهنگ خفن موبایل دوربین مخفی جالب و ..

 
دانشمند آن است که از فراگیری دانش ملول نگردد . [امام علی علیه السلام]
 
نویسنده: کلیپ ساز ::: سه شنبه 88/11/20::: ساعت 5:1 عصر
زمانی که نایب کنسول شدم با خوشحالی پیش زنم آمدم و این خبر داغ را به اطلاع سرکار خانم رساندم...
اما وی با بی‌اعتنایی تمام سری جنباند و گفت «خاک بر سرت کنند؛ فلانی کنسول است؛ تو نایب کنسولی؟!»

گذشت و چندی بعد کنسول شدیم و رفتیم پیش خانم؛ آن هم با قیافه‌ایی حق به جانب...

باز خانم ما را تحویل نگرفت و گفت «خاک بر سرت کنند؛ فلانی معاون وزارت امور خارجه است و تو کنسولی؟!»

شدیم معاون وزارت امور خارجه؛ که خانم باز گفت «خاک بر سرت؛ فلانی وزیر امور خارجه است و تو...؟!»

شدیم وزیر امور خارجه گفت «فلانی نخست وزیر است... خاک بر سرت کنند!!!»
القصه آنکه شدیم نخست وزیر و این بار با گام‌های مطمئن به خانه رفتم و منتظر بودم که خانم حسابی یکه بخورد و به عذر‌خواهی بیفتد.

تا این خبر را دادم به من نگاهی کرد؛ سری جنباند و آهی کشید و گفت:
«خاک بر سر ملتی که تو نخست‌وزیرش باشی!!!»


 
نویسنده: کلیپ ساز ::: سه شنبه 88/11/20::: ساعت 5:1 عصر


1x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 9876543211x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 11111111119x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888شگفت انگیز بود ، نه ؟
حالا تقارن را ببینید :

1x 1 = 1
11x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111= 12345678987654321حالا توجه کنید :

اگر حروف الفبای انگلیسی را :

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

بترتیب بصورت زیر در نظر بگیریم :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26

کلمه ی : H-A-R-D-W-O-R-K

معادل خواهد بود با : 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%کلمه ی : K-N-O-W-L-E-D-G-E

معادل خواهد بود با : 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%اما کلمه ی : A-T-T-I-T-U-D-E

معادل خواهد بود با : 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%حالا توجه کنید به : L-O-V-E-O-F-G-O-D

که مساوی می شود با : 12+15+22+5+15+6+7+15+4 = 101% 
نویسنده: کلیپ ساز ::: سه شنبه 88/11/20::: ساعت 4:53 عصر
دانلود رایگان فیلم خارجی The Manchurian Candidate سال 2004
با کیفیت عالی 
ادامه مطلب...
 
نویسنده: کلیپ ساز ::: سه شنبه 88/11/20::: ساعت 4:41 عصر

دانلود سریال لاست فصل 1 - قسمت 21 با کیفیت بالا با زیر نویس فارسی 

پارت 1 :    سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود            سرور4
(دانلود
)


پارت 2 :    سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)             سرور4
(دانلود
)


+


دانلود سریال لاست فصل 1 - قسمت 22 با کیفیت بالا با زیر نویس فارسی 

پارت 1 :‌   سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)             سرور4
(دانلود
)


پارت 2 :‌   سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)             سرور4
(دانلود
)


+


دانلود سریال لاست فصل 1 - قسمت 23 با کیفیت بالا با زیر نویس فارسی 

پارت 1 :‌  سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)             سرور4
(دانلود
)


پارت 2 :‌  سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)             سرور4
(دانلود


+

دانلود سریال لاست فصل 1 - قسمت 24 با کیفیت بالا با زیر نویس فارسی 

پارت 1 :‌  سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)             سرور4
(دانلود
)


پارت 2 :‌  سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)             سرور4
(دانلود
)


پارت 3 :‌  سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)             سرور4
(دانلود
)


پارت 4 :‌  سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)             سرور4
(دانلود
)

 
نویسنده: کلیپ ساز ::: سه شنبه 88/11/20::: ساعت 4:40 عصر


دانلود سریال لاست فصل 1
- قسمت 16 با کیفیت بالا با زیر نویس فارسی
 

پارت 1 :  سرور2 (دانلود)              سرور3 (دانلود)             سرور4 (دانلود)

پارت 2 :  سرور2 (دانلود)              سرور3 (دانلود)             سرور4 (دانلود)

+

 

دانلود
سریال لاست فصل 1 - قسمت 17 با کیفیت بالا با زیر نویس فارسی
 

پارت 1 :‌  سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)              سرور4
(دانلود
)


پارت 2 :  سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)              سرور4
(دانلود
)


+


دانلود سریال لاست فصل 1 - قسمت 18 با کیفیت بالا با زیر نویس فارسی 

پارت 1 :   سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)              سرور4 (دانلود)

پارت 2 :‌   سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)              سرور4
(دانلود


+


دانلود سریال لاست فصل 1 - قسمت 19 با کیفیت بالا با زیر نویس فارسی 

پارت 1 :   سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)             سرور4
(دانلود
)


پارت 2 :‌   سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)             سرور4
(دانلود
)


+


دانلود سریال لاست فصل 1 - قسمت 20 با کیفیت بالا با زیر نویس فارسی 

پارت 1 :    سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود            سرور4
(دانلود
)


پارت 2 :    سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)             سرور4
(دانلود
)
 
نویسنده: کلیپ ساز ::: سه شنبه 88/11/20::: ساعت 4:39 عصر

دانلود سریال لاست فصل 1 - قسمت 12 با کیفیت بالا با زیر نویس فارسی 

پارت 1 :  سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)             سرور4
(دانلود
)


پارت 2 :  سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)             سرور4
(دانلود
)


+


دانلود سریال لاست فصل 1 - قسمت 13 با کیفیت بالا با زیر نویس فارسی 

پارت 1 :  سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)  

پارت 2 :  سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)    

+


دانلود سریال لاست فصل 1 - قسمت 14 با کیفیت بالا با زیر نویس فارسی 

پارت 1 :‌  سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود     

پارت 2 :  سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)     

+


دانلود سریال لاست فصل 1 - قسمت 15 با کیفیت بالا با زیر نویس فارسی 

پارت 1 :  سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)             سرور4
(دانلود
)


پارت 2 :  سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)             سرور4
(دانلود
)
 
نویسنده: کلیپ ساز ::: سه شنبه 88/11/20::: ساعت 4:36 عصر

 

دانلود سریال لاست فصل 1
- قسمت 7 با کیفیت بالا با زیر نویس فارسی
 

پارت 1 :  سرور2 (دانلود)              سرور3 (دانلود)              سرور4 (دانلود)

پارت 2 :‌  سرور2 (دانلود)              سرور3 (دانلود)              سرور4 (دانلود)

+

 

دانلود سریال لاست فصل 1
- قسمت 8 با کیفیت بالا با زیر نویس فارسی
 

پارت 1 :‌  سرور2 (دانلود)              سرور3 (دانلود)              سرور4 (دانلود)

پارت 2 :  سرور2 (دانلود)              سرور3 (دانلود)              سرور4 (دانلود)

+


دانلود سریال لاست فصل 1
- قسمت 9 با کیفیت بالا با زیر نویس فارسی
 

پارت 1 :‌ سرور2 (دانلود)              سرور3 (دانلود)              

پارت 2 :  سرور2 (دانلود)              سرور3 (دانلود)             

+


دانلود سریال لاست فصل 1
- قسمت 10 با کیفیت بالا با زیر نویس فارسی
 

پارت 1 :  سرور2 (دانلود)              سرور3 (دانلود)              سرور4 (دانلود)

پارت 2 :‌  سرور2 (دانلود)              سرور3 (دانلود)              سرور4 (دانلود)


دانلود سریال لاست فصل 1 - قسمت 11 با کیفیت بالا با زیر نویس فارسی 

پارت 1 :  سرور2
(دانلود
)
              سرور3 (دانلود)             

پارت 2 :‌  سرور2
(دانلود
             سرور3 (دانلود)              


 
<   <<   51   52   53   54   55   >>   >
 
 
 

موضوعات وبلاگ

 

درباره خودم


دانلود کلیپ فیلم و آهنگ خفن موبایل دوربین مخفی جالب و ..

مدیر وبلاگ : کلیپ ساز[359]
نویسندگان وبلاگ :
نویسنده 2 (@)[0]

نویسنده 3 (@)[0]

نویسنده 10 (@)[105]

nev1 (@)[0]


جهت دانلود کلیپ ها ابتدا برنامه اینترنت دانلود منیجر را نصب کنید . پس از نصب نرم افزار در گوشه ی بالا سمت راست کلیپ دکمه سبز رنگی ظاهر می شود که با کلیک روی آن می توانید کلیپ و ویدیوها را دانلود کنید.
 

حضور و غیاب

 

بایگانی

 

اشتراک